چيزي که به نظر من از همه بيشتر ابرقدرت‌ها از آن وحشت دارند، مسئله شخصيت و ارزش زن در اسلام است.چون زن مي‌تواند در سرنوشت يک کشور چه از جهت انحطاط و چه از جهت تکامل سهم بسزايي داشته باشد.

اگر آن چيزي که اسلام در مورد زن مي گويد بخواهد عملي گردد، ديگر ابرقدرت‌ها به چه طريق مي توانند در يک کشوري دخالت نمايند و اهداف خود را اجرا نمايند .


شهيد كريم الله رجبي


بسیج دانشجویی شهید رجایی بابل منبع : بسیج دانشجویی شهید رجایی بابل |سخنی از شهید ....................
برچسب ها :